top of page

        首页                   关于我们                   服务范围                   艺术项目                   合作伙伴                   媒体报导                   联系我们

联系方法

行政办公室

香港九龙尖沙咀柯士甸路22-26号

好兆年行13楼1318室

 

 

主办公室

香港金钟夏悫道18号海富中心2座11楼

 

 

  • Facebook - Black Circle
  • 051af9_43528b5cace844e88e6651160a45319a
  • LinkedIn - Black Circle

留言给我们

信息已经送出。谢谢您的留言,我们会尽快回复您。

bottom of page